OFERTA

Pharmaprojekt oferuje profesjonalne doradztwo oraz usługi w zakresie:

 1. Walidacja
 2. Szkolenia specjalistyczne
 3. Pomiary walidacyjne
 4. System zapewnienia jakości
 5. Pomoc przy nowych inwestycjach

Walidacja

 • Opracowanie Planu Walidacji
 • Analiza Ryzyka (RA) wg FMEA, GAMP 5
 • Opracowanie i utrzymanie Traceability Matrix
 • Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie
  • Kwalifikacji Projektu (DQ)
  • Kwalifikacji Instalacyjnej (IQ)
  • Kwalifikacji Operacyjnej (OQ)
  • Kwalifikacja procesowa (PQ)
 • Raportowanie

Walidacja:

 • Systemów skomputeryzowanych (ERP, MES, LIMS) na zgodność z GMP (DPW)
 • Systemów skomputeryzowanych (w Hurtowni Farmaceutycznej) na zgodność z GDP (DPD)
 • Urządzeń i instalacji procesowych
 • Instalacji mediów czystych
 • Instalacji HVAC – klimatyzacji i wentylacji
 • Urządzeń laboratoryjnych

Pomoc w walidacji:

 • Procedur czyszczenia
 • Procesu wytwarzania
 • Metod analitycznych

Prace walidacyjne wykonywane są metodą prospektywną (dla nowych obiektów) i retrospektywną (dla obiektów już stosowanych i użytkowanych), zgodnie z autorskimi procedurami realizacji prac jak również ogólnie dostępnymi przewodnikami np. GAMP 5.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia specjalistyczne:

 • Walidacja systemów skomputeryzowanych wg GAMP 5.
 • Analiza ryzyka wg FMEA / GAMP 5.
 • Analiza ryzyka w Hurtowni Farmaceutycznej.
 • Urządzenia pomiarowe stosowane w urządzeniach farmaceutycznych.
 • Kwalifikacja i walidacja urządzeń produkcyjnych.
 • Walidacja systemów mediów krytycznych zgodnie z wymaganiami cGMP.
 • Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane norma ISO – 14644-1,2,3.
 • Szkolenia na zamówienie z zakresu GMP, GDP, GLP.

Szkolenia prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w wielu projektach w firmach farmaceutycznych oraz dystrybucyjnych.

Pomiary walidacyjne

Wykonujemy pomiary walidacyjne:

 • Przepływu powietrza
 • Prędkości powietrza
 • Ciśnienia i różnicy ciśnienia
 • Ilości cząstek: w pomieszczeniach produkcyjnych, sprężonym powietrzu
 • Temperatury i wilgotności względnej
 • Integralność filtrów
 • Testy wizualizacji
 • Czasu odzysku klasy czystości

Walidacja:

 • Pomieszczenia
 • Systemy HVAC – Instalacje klimatyzacji i wentylacji
 • Urządzenia i instalacje procesowe
 • Instalacje mediów czystych

Używane urządzenia pomiarowe są kalibrowane w wymaganych przedziałach czasowych w autoryzowanych europejskich laboratoriach, rekomendowanych przez wytwórców urządzeń, zgodnie z wewnętrznym systemem zapewniania jakości.

System zapewnienia jakości

 • Dostosowanie systemu zapewnienia jakości do wymagań GMP (DPW)
 • Dostosowanie systemu zapewnienia jakości do wymagań GDP (DPD)
 • Ocena zgodności systemu zapewnienia jakości z wymaganiami prawnymi
 • Opracowanie dokumentacji systemu zapewnienia jakości

Pomoc przy nowych inwestycjach

 • Tworzenie URS – specyfikacji wymagań użytkownika
 • Ocena dokumentacji projektowej,
 • Weryfikacja zgodności dokumentacji walidacyjnej z wymaganiami GMP (DPW), GDP (DPD) oraz GLP (DPL)
 • Nadzorowanie przebiegu walidacji: kwalifikacji DQ / IQ / OQ / PQ wykonywanej przez dostawców systemów, urządzeń oraz instalacji pod kątem spełnienia wymagań GMP, GDP, GLP
 • Zarządzanie projektem
 • FAT (Factory Acceptance Test) – testy u wytwórcy
 • SAT (Site Acceptance Test) – testy u odbiorcy

TA STRONA UŻYWA COOKIE więcej informacji

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij